Use Case: Instroom in het MBO

Het is voor een mbo onderwijsinstelling van belang om grip en zicht te hebben op de instroom van (nieuwe) studenten en de ontwikkeling van het studentaantal. De datacoalitie stelde een handreiking op met sectorvoorbeelden en een definitiedocument dat kan worden gebruikt door instellingen bij het ontwerpen en ontwikkelen van dashboard met informatie over studentaantallen en het instroomproces.