Use Case: Instroom in het MBO

Een handreiking voor de ontwikkeling van een informatievoorziening instroom en studentaantallen

De datacoalitie Datagedreven Onderzoek MBO (Datacoalitie DGO) heeft in 2021 ‘Het Integraal Teamdashboard’ geïntroduceerd als droombeeld van doelgroepgerichte informatievoorziening voor onderwijsteams in het MBO. Het is een onderwijsdashboard waarin de belangrijkste informatie voor de actoren in het onderwijsteam (Teamleider, docent, SLB’er, kwaliteitszorgmedewerker) samenkomen.

De daarbij gevolgde methodiek leent zich ook voor het onderzoeken van verdiepende voorbeelden, ook wel use cases genoemd. Eén daarvan is de use case instroom, met informatievoorziening over de ontwikkeling van studentenaantallen en het proces van aanmelding tot inschrijven.

Het is voor een mbo onderwijsinstelling van belang om grip en zicht te hebben op de instroom van (nieuwe) studenten en de ontwikkeling van het studentaantal. Zowel op de korte, als op de lange termijn. Dit inzicht stelt de school in staat om proactief te plannen en strategische beslissingen te nemen die van invloed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Eindproduct
Het eindproduct is een handreiking met sectorvoorbeelden en een definitiedocument dat als referentiekader kan worden gebruikt bij het ontwerpen en ontwikkelen van een ‘instellingseigen informatieproduct’ (dashboard) met informatie over studentaantallen en het instroomproces.

Published by Willem-jan Swiebel