Relevante data voor jouw instelling verkrijgen

Er komt meer data over werving, instroom en doorstroom beschikbaar

Mbo-instellingen zijn geïnteresseerd in informatie die hen meer kan vertellen op het gebied van werving, instroom en doorstroom van studenten. Dit soort informatie kan ingezet worden voor marketingdoeleinden maar helpt ook de docenten een beter beeld te krijgen van hun studenten. Binnen de Datacoalitie heeft een werkgroep haar onderzoek gericht op dit gebied. Wat willen instellingen graag weten? En hoe kan die informatie beschikbaar gemaakt worden? Lees in dit artikel meer over het onderzoek en de resultaten tot nu toe!

Waar ging de werkgroep mee aan de slag?

Het doel van de werkgroep is: in kaart brengen en waar nodig verbeteren van data rondom werving, instroom, doorstroom binnen het mbo en doorstroom naar hbo of arbeid. Om dit doel te bereiken heeft de werkgroep het volgende gedaan;

  • met instellingen gekeken welke informatiebehoefte er vanuit de instellingen is (wat willen we weten en welke databronnen en formaten van databestanden passen hierbij),
  • onderzocht welk aanbod van data er bij DUO beschikbaar is,
  • helder gemaakt waar de informatiebehoefte van de instellingen en het aanbod van data niet op elkaar aansluiten, 
  • bekeken welke verbeteringen er mogelijk zijn om de vraag van de instellingen en aanbod van DUO beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Met welke informatie is een mbo-instelling geholpen?

De instellingen in de werkgroep willen graag weten waar studenten vandaan komen, maar ook waar ze heen gaan na hun mbo-opleiding. Daarmee kunnen ze volgen of studenten bijvoorbeeld een verwante vervolgopleiding kiezen en hoe goed de aansluiting is.

Inhoudelijk ligt de informatiebehoefte bij:

  • Werving & Instroom: informatie over de vooropleiding student en aantal studenten dat kiest voor niet de dichtstbijzijnde instelling
  • Doorstroom binnen het mbo: inzicht in doorstroom op andere mbo-instellingen 
  • Doorstroom naar hbo: beeld van doorstroom en ook succes op hbo-opleidingen
  • Doorstroom naar arbeid: er is interesse naar databestanden die ingaan op “kans op werk”  

De onderzoeksgroep heeft de eerste 3 bullets prioriteit gegeven, hier was binnen de samenwerkingen met DUO de meeste data voor beschikbaar. Op basis van deze prioriteiten zullen de komende tijd databestanden worden gemaakt door DUO. De ‘doorstroom naar arbeid’ is voor nu buiten scope gebleven.

Instellingen willen zelf met de data aan de slag kunnen. Dat betekent dat de data-bestanden daar geschikt voor gemaakt moeten worden. Zo kunnen instellingen met de data onderzoeken uitvoeren die passen bij hun specifieke vraagstukken. 

Stappen om tot databestanden te komen 

De onderzoeksgroep heeft een activiteitenplanning gemaakt waarin duidelijk wordt welke stappen, samen met DUO, doorlopen worden om tot de gewenste databestanden te komen. 

Stap 1: Toetsen geïnventariseerde informatiebehoefte op sectorniveau

Stap 2: Dataleveringen op orde brengen zodat ze gedeeld kunnen worden 

Stap 3: Bruikbaarheid en begrip van de databronnen verhogen

Om deze stappen te doorlopen werken DUO, MBO raad en de werkgroep van de Datacoalitie samen. Er zijn al een aantal lopende initiatieven in de sector die kunnen bijdragen bij bovenstaande stappen, de onderzoeksgroep zoekt hierbij actief aansluiting. De planning is zo opgesteld dat in het 2e kwartaal van 2022 alle stappen doorlopen zijn.  

In het activiteitenplan kun je uitgebreid lezen wat het plan verder inhoud. 

Resultaten komen beschikbaar voor het hele veld!

Wat de werkgroep in beweging heeft gezet gaat uiteindelijk leiden tot databestanden die voor alle mbo-instellingen beschikbaar zijn. Goed nieuws als jouw school op basis van data meer inzicht wil krijgen in informatie over werving, instroom en doorstroom van jullie studenten. 

Meedoen met het vervolg?De komende maanden gaat DUO, samen met ons, aan de slag om de verbeteringen door te voeren. Denk je met ons mee of wil je meer weten over deze werkgroep of de Datacoalitie in het algemeen? Neem dan contact met de Datacoalitie op via Tom Olsthoorn (tom.olsthoorn@hutspot.nl) of Willem-Jan Swiebel (willemjan@newnodes.nl).

Published by Willem-jan Swiebel