In de datacoalitie hebben 13 instellingen de krachten gebundeld met DUO en hebben hier in pilots ervaring mee opgedaan. De resultaten daarvan zijn op deze pagina te downloaden.

De lessons learned en inhoudelijke bevindingen van de eerste en tweede ronde pilots zijn gebundeld in een publicatie en de manier waarop we te werk zijn gegaan, is vastgelegd in een werkwijze waar ook andere scholen mee aan de slag kunnen. En omdat werken met data zorgvuldigheid vereist ten aanzien van privacy, zijn we de AVG ingedoken. De inzichten die we hebben opgedaan, zijn vastgelegd in een handreiking privacy en AVG.

Betrokken instellingen

Projectorganisatie

Voor vragen over het project kun je contact opnemen met Tom op tom@hutspot.nl of Willem-Jan op willemjan@swiebel.nl