De data die door scholen en partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om studenten beter te begeleiden bij hun opleiding. Die mogelijkheden willen we benutten!

10 instellingen hebben de krachten gebundeld met DUO en hebben hier in pilots ervaring mee opgedaan. De resultaten daarvan zijn op deze pagina te downloaden. De lessons learned en inhoudelijke bevindingen van de eerste en tweede ronde pilots zijn gebundeld in een publicatie en de manier waarop we te werk zijn gegaan, is vastgelegd in een werkwijze waar ook andere scholen mee aan de slag kunnen. En omdat werken met data zorgvuldigheid vereist ten aanzien van privacy, zijn we de AVG ingedoken. De inzichten die we hebben opgedaan, zijn vastgelegd in een handreiking privacy en AVG.

Benieuwd naar de ervaringen van de instellingen en DUO? Trudy Vos (ROC van Twente), Jorrit Arntzen (ROC Friese Poort) en Jaap-Jan Bakker (DUO) vertellen over het werk in de pilots en wat het ze heeft opgeleverd.

Betrokken instellingen

Projectorganisatie

Voor vragen over het project kun je contact opnemen met Tom op tom@hutspot.nl of Willem-Jan op willemjan@newnodes.nl